<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> medtec.no

 
Tjenester
 

Service, reparasjon og tilpasning
av hjelpemidler som bl.a.:

rullestoler
senger
takheiser
personløftere
løfte-og hvilestoler
elektromedisinsk utstyr


Spesialtilpasning:
tilrettelegging av hjelpemidler
arbeidstilrettelegging for bevegelsehemmede
tilpasning etter kundens behov og ønskerSalg og kapasitetstest av alle typer
vedlikeholdsfrie batterier:

til alle typer hjelpemidler
til hytter, campingvogner og båter
til golftraller, etcÅrskontroll / internkontroll av hjelpemidler
for ulike institusjoner, sykehjem,
sykehus og kommuner.

 
 

 
 
MedTec, Myrudveien 32 4817 His, Tlf: 90521639, Fax: 37036496, E-post: are@medtec.no
© 2010 MedTec Utviklet av birkenes@gmail.com