<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> medtec.no

 
Om MedTec
 

Vi har lang og allsidig erfaring med tekniske hjelpemidler. Vi utfører elektronisk og mekanisk arbeid blant annet for hjelpemiddelbransjen, industrien, kommuner og sykehus.

Etter mange års samarbeid med hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder, har vi bred og god kompetanse i denne bransjen.

MedTec har samtykke til å utføre reparasjon av elektromedisinsk utstyr fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet.
Are Kjulslund
Mob: +47 90 52 16 39
E-post:
are@medtec.no

 
 

 
 
MedTec, Myrudveien 32 4817 His, Tlf: 90521639, Fax: 37036496, E-post: are@medtec.no
© 2010 MedTec Utviklet av birkenes@gmail.com